Bouwbesluit

In het Bouwbesluit staan bouwtechnische voorschriften voor veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en milieu. Alle bouwwerken in Nederland moeten aan die voorschriften voldoen.

Bouwende partijen moeten aantonen dat de bouwproducten die zij gebruiken voldoen aan het Bouwbesluit 2012 (vanaf invoering Omgevingswet het Besluit bouwwerken leefomgeving). Een van de manieren om dat te doen is het gebruik van een Erkende kwaliteitsverklaring (EKV). In een EKV verklaart een onafhankelijke certificerende instelling dat het product - mits correct toegepast - voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

Meer informatie