Privaatrechtelijke certificatie

Als een bouwproduct of -proces geen relatie heeft met het Bouwbesluit is een Erkende Kwaliteitsverklaring niet mogelijk. Toch kunnen marktpartijen kwaliteitsafspraken maken over producten.

Er zijn erkende kwaliteitsverklaringen en private kwaliteitsverklaringen. Met een erkende kwaliteitsverklaring toont een producent aan dat een product of proces voldoet aan het Bouwbesluit 2012 (vanaf invoering Omgevingswet het Besluit bouwwerken leefomgeving). De private kwaliteitsverklaringen hebben betrekking op privaatrechtelijke kwaliteitsafspraken door marktpartijen. Deze kwaliteitsafspraken kunnen worden vastgelegd in een beoordelingsrichtlijn (BRL) of een uitvoeringsrichtlijn (URL).