Register gasverbrandingsinstallaties

De TloKB houdt een openbaar register bij met informatie over aangewezen certificatieschema’s voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties en aangewezen certificerende instellingen op basis van de aangewezen certificatieschema's. Vanaf 1 januari 2023 mogen alleen nog gecertificeerde bedrijven werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties. Certificatie vindt plaats aan de hand van de aangewezen certificatieschema’s.

Zie voor meer informatie de pagina's over het stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Aangewezen certificatieschema's

Aangewezen certificerende instellingen