Aanmelden nieuw certificatieschema

Met onderstaand formulier kan een schemabeheerder een nieuw certificatieschema aanmelden of een bestaand certificatieschema aanpassen of intrekken.

Let op, vergeet niet het formulier te verzenden met de knop 'Verzenden'. Deze knop verschijnt na het controleren van de gegevens rechtsonder het formulier.

Vragen over dit formulier? Neem contact op met de TloKB.

Formulier aanvragen/wijzigen certificatieschema voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Aanvrager

Certificatieschema

Wat wordt er aangevraagd? *

U kunt hier uw voorkeur voor een nummer aangeven. Het definitieve nummer wordt toegekend door de TloKB.

Toepassingsgebied *

Alleen invullen indien de beherende instelling van het certificatieschema wijzigt.

Betreft wijzigingsblad *

Leg hier beknopt uit welke wijziging(en) worden beoogd.

Aanleiding/initiatief *

Vermeld per deskundige ten minste naam, functie, deskundigheidsgebied en de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt.

Upload hier het pdf-bestand van het certificatieschema (max 4 mb).

Upload hier het pdf-bestand van het evaluatierapport van de Raad voor Accreditatie (max 4 mb).

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gebruikt uw persoonsgegevens voor de verwerking van uw aanmelding. Uw gegevens worden alleen behandeld binnen de TloKB. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De TloKB gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen over uw aanmelding.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw aanmelding wordt behandeld door de medewerkers van de TloKB. Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De TloKB bewaart uw gegevens zolang het aangemelde beoordelingsschema relevant is. Wilt u inzage in de gegevens die de TloKB van u heeft? Neem dan contact op via info@tlokb.nl.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *