Aanvraag aanwijzing certificerende instelling

Met onderstaand formulier kan een certificerende instelling zich aanmelden om zich te laten aanwijzen.

Let op, vergeet niet het formulier te verzenden met de knop 'Verzenden'. Deze knop verschijnt na het controleren van de gegevens rechtsonder het formulier.

Vragen over dit formulier?  Neem contact op met de TloKB.

Formulier aanvraag aanwijzing certificerende instelling

Uw gegevens

*Verplichte velden

Aanvrager

Wat wordt er aangevraagd? *
nieuw

Certificatieschema 1

Een aanvraag om aanwijzing als certificerende instelling kan uitsluitend betrekking hebben op een door de minister voor VRO aangewezen certificatieschema.

Alleen toevoegen wanneer degene die de aanvraag indient niet tekenbevoegd is.

Scope van accreditatie. Tot aan de datum verbodsbepaling (1-1-2023) volstaat een bewijs dat de aanvraag door de nationale accreditatie-instantie in behandeling is genomen.

Dit betreft de verwijzingstabel met de criteria uit het aanwijzingskader waarin u de beschrijving (vindplaats) van geschiktheid van de certificerende instelling kunt opnemen.

Wenst u aanwijzing voor nog een aangewezen certificatieschema? *

Als u 'nee' heeft aangevinkt, kunt u de vragen over certificatieschema 2 en 3 overslaan.

Certificatieschema 2

Een aanvraag om aanwijzing als certificerende instelling kan uitsluitend betrekking hebben op een door de minister voor VRO aangewezen certificatieschema.

Alleen toevoegen wanneer degene die de aanvraag indient niet tekenbevoegd is.

Scope van accreditatie. Tot aan de datum verbodsbepaling (1-1-2023) volstaat een bewijs dat de aanvraag door de nationale accreditatie-instantie in behandeling is genomen.

Dit betreft de verwijzingstabel met de criteria uit het aanwijzingskader waarin u de beschrijving (vindplaats) van geschiktheid van de certificerende instelling kunt opnemen.

Wenst u aanwijzing voor nog een aangewezen certificatieschema?

Als u 'nee' heeft aangevinkt, kunt u de vragen over certificatieschema 3 overslaan.

Certificatieschema 3

Een aanvraag om aanwijzing als certificerende instelling kan uitsluitend betrekking hebben op een door de minister voor VRO aangewezen certificatieschema.

Alleen toevoegen wanneer degene die de aanvraag indient niet tekenbevoegd is.

Scope van accreditatie. Tot aan de datum verbodsbepaling (1-1-2023) volstaat een bewijs dat de aanvraag door de nationale accreditatie-instantie in behandeling is genomen.

Dit betreft de verwijzingstabel met de criteria uit het aanwijzingskader waarin u de beschrijving (vindplaats) van geschiktheid van de certificerende instelling kunt opnemen.

Eventueel aanvullende documenten

U kunt maximaal tien aanvullende documenten uploaden. Graag verzoeken wij u om in de titel van het bestand aan te geven bij welk certificatieschema het document hoort.

wijziging

Wijziging certificerende instelling

intrekken

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gebruikt uw persoonsgegevens voor de verwerking van uw aanvraag. Uw gegevens worden alleen behandeld binnen de TloKB. De TloKB deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De TloKB gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen over uw aanvraag.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Medewerkers van de TloKB gebruiken uw gegevens voor de behandeling van uw aanvraag. De TloKB deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De TloKB bewaart uw gegevens zolang de aanvraag tot aanwijzing als certificerende instelling voor de certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties relevant is. Wilt u inzage in de gegevens die de TloKB van u heeft? Neem dan contact op via info@tlokb.nl.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *