Concepttoetsings- en toelatingskader kwaliteitsborging

Voor de toelating van instrumenten binnen het stelsel van kwaliteitsborging maakt de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gebruik van het ‘toetsings- en toelatingskader kwaliteitsborging’. In het ‘toetsings- en toelatingskader kwaliteitsborging’ zijn alle eisen uit de wet, de algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regeling uitgewerkt in criteria, onderzoeksvragen en vormgegeven als een gestructureerde checklist. Uitgangspunt hierbij is de wet- en regelgeving zoals die geldt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.