Tarief toelating, registratie en toezicht

De Wkb bepaalt dat de instrumentaanbieders in het stelsel van kwaliteitsborging bouw twee vergoedingen betalen. 

Eén vergoeding is voor de behandeling van een aanvraag om toelating van een instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel. De andere vergoeding is voor het bijhouden van het register. Daarnaast dienen de instrumentaanbieders bij te dragen aan een deel van de kosten die gemoeid zijn met het toezicht door de TloKB op de naleving van de regels met betrekking tot de toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging. De tabel hieronder geeft een overzicht van de tarieven voor Gevolgklasse 1.

Tabel: Wkb-tarieven, Gevolgklasse 1

Tarief gevolgklasse 1

2022

2023

Toelating

Eenmalig, initeel, per instrument 

Tot 1 juli  € 24.000

Vanaf 1 juli € 31.500

€ 32.225     

Registratie en wijzigingen

Jaarlijks, per instrument 

Vrijgesteld door de minister voor VRO € 27.621

Toezicht

Jaarlijks, per bouwwerk/woning  

- € 10,59