Aanvraag om toelating van een instrument voor kwaliteitsborging

Een instrumentaanbieder dient met onderstaand formulier een aanvraag om toelating van zijn instrument in bij de TloKB.

Let op, vergeet niet het formulier te verzenden met de knop 'Verzenden'. Deze knop verschijnt na het controleren van de gegevens rechtsonder het formulier.

Vragen over dit formulier?  Neem contact op met de TloKB.

Formulier indiening/wijziging instrument voor kwaliteitsborging

Aanvrager

Statutaire naam en - indien afwijkend - handelsnaam van het bedrijf.

Instrument

Wat wordt er ingediend? *

Upload de beschrijving van het instrument, inclusief een wijzigingsblad met de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie, of geef een beschrijving van de wijzigingen in het volgende veld.

Leg hier beknopt uit welke wijzigingen zijn doorgevoerd.

Aanleiding *

In de beschrijving van het instrument voor kwaliteitsborging komen ten minste de onderdelen van afdeling 3.6 van het Besluit kwaliteit leefomgeving en afdeling 10.7B van het Omgevingsbesluit aan bod.

In de beschrijving van het instrument voor kwaliteitsborging komen ten minste de onderdelen van par. 1.9.3 van Bouwbesluit 2012 en afdeling 10.7B en 3.19 van het Besluit bouwwerken leefomgeving aan bod.

field_hint

field_hint

field_hint

field_hint

field_hint

field_hint

field_hint

Toepassingsgebied *
Toepassingsgebied *
Voor welke bouwwerken in gevolgklasse 1 kan het instrument worden toegepast?
Voor welke bouwwerken in gevolgklasse 1 kan het instrument worden toegepast?

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gebruikt uw persoonsgegevens voor de verwerking van uw aanmelding. Uw gegevens worden alleen behandeld binnen de TloKB. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De TloKB gebruikt uw persoonsgegevens - met uw toestemming - om contact met u op te nemen over uw aanmelding.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw aanmelding wordt behandeld door de medewerkers van de TloKB. Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De TloKB bewaart uw gegevens zolang het aangemelde instrument voor kwaliteitsborging relevant is. Wilt u inzage in de gegevens die de TloKB van u heeft? Neem dan contact op via info@tlokb.nl.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *