Aanvraag om aanwijzing van een beoordelingsrichtlijn

Op deze pagina kunnen schemabeheerders een nieuwe of gewijzigde beoordelingsrichtlijn (BRL) aanmelden. 

De toelating en aanwijzing van een nieuwe of gewijzigde BRL verloopt volgens de procedure voor toelating van beoordelingsrichtlijnen van de TloKB.

Met onderstaand formulier kunt u:

  • Het voornemen melden om een nieuwe BRL op te stellen;
  • Het voornemen melden om een bestaande BRL te wijzigen;
  • Een bestaande BRL intrekken.

Let op, vergeet niet het formulier te verzenden met de knop 'Verzenden'. Deze knop verschijnt na het controleren van de gegevens rechtsonder het formulier.

Als u de nieuwe/gewijzigde BRL al heeft aangemeld, kunt u voor het indienen van een aanvraag om toelating en aanwijzing van de BRL gebruikmaken van dit formulier.

Vragen over dit formulier? Neem contact op met de TloKB.

Formulier aanmelden nieuwe of gewijzigde BRL

Aanvrager
Beoordelingsrichtlijn
Wat wordt er aangemeld?(verplicht)
Alleen invullen indien de beherende instelling van de BRL wijzigt.
Betreft wijzigingsblad(verplicht)
Leg hier beknopt uit welke wijziging(en) worden beoogd.
U kunt hier uw voorkeur voor een BRL-nummer aangeven. Het definitieve nummer wordt toegekend door de TloKB.
Aanleiding/initiatief(verplicht)
Aanleiding/initiatief(verplicht)
Type erkende kwaliteitsverklaring (EKV)(verplicht)
Meerdere keuzes mogelijk
Type erkende kwaliteitsverklaring (EKV)(verplicht)
Meerdere keuzes mogelijk
Keurmerk(verplicht)
Keurmerk(verplicht)
Vermeld per deskundige ten minste naam, functie, deskundigheidsgebied en de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt.
Vermeld per deskundige ten minste naam, functie, deskundigheidsgebied en de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt.
Geef naam en nummer van gerelateerde beoordelingsrichtlijnen, toegelaten dan wel in ontwikkeling.
Geef naam en nummer van gerelateerde beoordelingsrichtlijnen, toegelaten dan wel in ontwikkeling.
Relatie regelgeving(verplicht)
Relatie regelgeving(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gebruikt uw persoonsgegevens voor de verwerking van uw aanmelding. Uw gegevens worden alleen behandeld binnen de TloKB. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)