Aanvraag om aanwijzing beoordelingsrichtlijn

Op deze pagina kunnen schemabeheerders een aanvraag om toelating en aanwijzing van een nieuwe of gewijzigde beoordelingsrichtlijn (BRL) indienen.

De toelating en aanwijzing van een nieuwe of gewijzigde BRL verloopt volgens de procedure voor toelating van beoordelingsrichtlijnen van de TloKB.

Met onderstaand formulier kunt u:

  • Een aanvraag indienen voor toelating en aanwijzing van een nieuwe BRL;
  • Een aanvraag indienen voor toelating en aanwijzing van de wijziging van een bestaande BRL.

Let op, vergeet niet het formulier te verzenden met de knop 'Verzenden'. Deze knop verschijnt na het controleren van de gegevens rechtsonder het formulier.

Voor het aanmelden van het voornemen tot opstellen of wijzigen van een beoordelingrichtlijn kunt u gebruik maken van dit formulier.

Vragen over dit formulier? Neem contact op met de TloKB.

Formulier aanvraag behandeling beoordelingsrichtlijn

Aanvrager
Beoordelingsrichtlijn
Wat wordt er aangevraagd?(verplicht)
U heeft bij de aanmelding van deze nieuwe beoordelingsrichtlijn een BRL-nummer toegewezen gekregen. Vul dat nummer hier in. Heeft u nog geen BRL-nummer? Vul dan het aanmeldformulier voor beoordelingsrichtlijnen in. Na beoordeling van de aanmelding ontvangt u een BRL-nummer. Het is niet toegestaan hier een fictief of gewenst nummer in te vullen.
Is de titel gewijzigd ten opzichte van de aanmelding?(verplicht)
Zoals vastgesteld door de Raad voor Accreditatie
Is deze titel gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke BRL?(verplicht)
Alleen invullen indien de beherende instelling van het certificatieschema wijzigt.
Is de wijziging van de BRL aangemeld in de beginfase(verplicht)

Uw aanvraag is hierbij beëindigd. Het is verplicht de wijziging van een BRL bij de TloKB te melden in de beginfase van ontwikkeling. U moet hiervoor het aanmeldformulier invullen.

Betreft wijzigingsblad(verplicht)
Leg hier beknopt uit welke wijziging(en) van toepassing zijn.
Vermeld per deskundige ten minste naam, functie, deskundigheidsgebied en de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt.
Upload hier het pdf-bestand van de beoordelingsrichtlijn (max 4 mb)
Upload hier het pdf-bestand van het model kwaliteitsverklaring, indien dit niet is geïntegreerd in de BRL (max 4 mb)
Is de (gewijzigde) beoordelingsrichtlijn ter visie gelegd in een openbare consultatie?(verplicht)
Upload hier het pdf-bestand van de kritiekverwerking (max 4 mb)