Beoordelingsrichtlijnen

Bouwproducten moeten voldoen aan toegelaten beoordelingsrichtlijnen om in aanmerking te komen voor een Erkende Kwaliteitsverklaring. Beoordelingsrichtlijnen maken het mogelijk om bouwproducten op een gelijkmatige, gecontroleerde manier te keuren.

Aan de hand van een beoordelingsrichtlijn (BRL) kan een kwaliteitsverklaring worden gemaakt die specifiek op een branche of werkzaamheid is toegesneden. Elke BRL is openbaar en eenvoudig te bestellen bij de certificerende instelling die beheerder is voor het betreffende onderwerp en het gekozen certificatiesysteem.

Een beoordelingsrichtlijn bevat onder meer:

  • Wetten die van toepassing zijn op het proces;
  • Eisen aan materialen, producten en grondstoffen die tijdens het proces worden gebruikt;
  • Voorschriften van de overheid;
  • Eisen van kwaliteitsbewaking;
  • Nationale en internationale normen.