Aanmelden nieuwe of gewijzigde beoordelingsrichtlijn

Op deze pagina kunnen schemabeheerders een nieuwe of gewijzigde beoordelingsrichtlijn (BRL) aanmelden. Voor het indienen van een aanvraag voor behandeling van een beoordelingsrichtlijn kunnen zij gebruikmaken van dit formulier.

De behandeling van een nieuwe of gewijzigde BRL verloopt volgens de procedure voor toelating van beoordelingsrichtlijnen van de TloKB.

Met onderstaand formulier kunt u:

  • Het voornemen melden om een nieuwe BRL op te stellen;
  • Het voornemen melden om een bestaande BRL te wijzigen;
  • Een bestaande BRL intrekken.

Let op, vergeet niet het formulier te verzenden met de knop 'Verzenden'. Deze knop verschijnt na het controleren van de gegevens rechtsonder het formulier.

Vragen over dit formulier? Neem contact op met de TloKB.

Formulier aanmelden nieuwe of gewijzigde BRL

Aanvrager

Beoordelingsrichtlijn

Wat wordt er aangemeld? *

Alleen invullen indien de beherende instelling van de BRL wijzigt.

Betreft wijzigingsblad *

Leg hier beknopt uit welke wijziging(en) worden beoogd.

U kunt hier uw voorkeur voor een BRL-nummer aangeven. Het definitieve nummer wordt toegekend door de TloKB.

Aanleiding/initiatief *
Aanleiding/initiatief *
Type erkende kwaliteitsverklaring (EKV) *

Meerdere keuzes mogelijk

Type erkende kwaliteitsverklaring (EKV) *

Meerdere keuzes mogelijk

Keurmerk *
Keurmerk *

Vermeld per deskundige ten minste naam, functie, deskundigheidsgebied en de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt.

Vermeld per deskundige ten minste naam, functie, deskundigheidsgebied en de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt.

Geef naam en nummer van gerelateerde beoordelingsrichtlijnen, toegelaten dan wel in ontwikkeling.

Geef naam en nummer van gerelateerde beoordelingsrichtlijnen, toegelaten dan wel in ontwikkeling.

Relatie regelgeving *
Relatie regelgeving *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gebruikt uw persoonsgegevens voor de verwerking van uw aanmelding. Uw gegevens worden alleen behandeld binnen de TloKB. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De TloKB gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen over uw aanmelding.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw aanmelding wordt behandeld door de medewerkers van de TloKB. Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De TloKB bewaart uw gegevens zolang de aangemelde beoordelingsrichtlijn relevant is. Wilt u inzage in de gegevens die de TloKB van u heeft? Neem dan contact op via info@tlokb.nl.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *