Organisaties

Diverse Europese organisaties houden zich bezig met CE-markering van bouwproducten. Op deze pagina staat meer informatie over de belangrijkste organisaties.

EOTA

EOTA is de Europese koepelorganisatie voor Technische Beoordelingsinstanties (TBI’s). TBI’s zijn de enige instanties die Europese technische beoordelingen mogen afgeven. De EOTA stelt leidraden op voor het afgeven van deze beoordelingen en coördineert de aanvragen.

Elke EU-lidstaat die is aangesloten bij EOTA heeft een procedure voor de aanwijzing van TBI’s op haar grondgebied. De Nederlandse procedure is hier te vinden. Meer informatie over de EOTA staat op de bijbehorende - Engelstalige - website.

Notified Bodies

In Europa zijn verschillende certificatie-instellingen, testlaboratoria en inspectie-instellingen aangewezen om producten te keuren voor een CE-markering: de zogenaamde Notified Bodies. In Nederland wijst de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze Notified Bodies aan. 

Keuringen van deze instellingen worden in principe in alle EU-lidstaten geaccepteerd. Omgekeerd moet Nederland ook de keuringen van in andere lidstaten aangemelde keuringsinstellingen accepteren. Op de website van de Europese Commissie is een complete lijst van Notified Bodies te vinden.