NL BSB

Het certificaat NL BSB geeft aan dat bouwstoffen voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, voorheen het Bouwstoffenbesluit. 

Voor het verkrijgen van het keurmerk NL BSB moet een product voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Dit besluit regelt onder welke voorwaarden steenachtige bouwstoffen en grond mogen worden gebruikt. 

Producenten vragen erkenning aan bij Bodem+. Een certificerende instelling verstrekt het keurmerk. Deze instelling moet een licentieovereenkomst met de TloKB hebben voor gebruik van het keurmerk, en geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie (RvA).

Voorbeeld logo NL BSB
Beeld: ©Stichting Collectieve Bouwkeurmerken
Het officiële logo van NL BSB. Het keurmerk verwijst naar het Bouwstoffenbesluit dat in 2008 werd vervangen door het Besluit bodemkwaliteit. Bij die overgang is besloten het beeldmerk te handhaven.