NL EPBD

Eigenaren van gebouwen zijn wettelijk verplicht om bij verhuur en verkoop van gebouwen een energieprestatiecertificaat te tonen. Een gecertificeerd bedrijf verstrekt dit energielabel.

Alleen een erkend, gecertificeerd bedrijf kan een energielabel verstrekken. Het verstrekken van een energielabel gebeurt door een erkend, gecertificeerd bedrijf. De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RvO) beheert een register van deze certificaten. Een certificaat met het NL-EPBD-logo moet voldoen aan BRL 9500-W (voor woningen) of BRL 9500-U (voor utiliteitsgebouwen). 

De TloKB heeft een licentieovereenkomst voor NL EPBD met de volgende certificatie-instellingen:

  • DEKRA
  • EPG-Certificering
  • Kiwa
  • SKG-IKOB
  • SKW

De BRL-en 9500-W en 9500-U en de bijbehorende publicaties zijn op te vragen bij de betreffende certificatie-instellingen. Meer informatie over energielabels staat op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Software

Voor de berekening van de energieprestatie moet het bedrijf (certificaathouder NL EPBD) verplicht gebruik maken van daarvoor goedgekeurde software die voldoet aan de BRL 9501.

Het officiële logo van NL EPBD