NL EPBD

Eigenaren van gebouwen zijn wettelijk verplicht om bij verhuur en verkoop van gebouwen een energieprestatiecertificaat te tonen. Een gecertificeerd bedrijf verstrekt dit energielabel.

Alleen een erkend, gecertificeerd bedrijf kan een energielabel verstrekken. De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RvO) beheert een register van energielabels en certificaathouders. Een certificaat met het NL-EPBD-logo moet voldoen aan BRL 9500-W (voor woningen) of BRL 9500-U (voor utiliteitsgebouwen). Ook in het register van erkende kwaliteitsverklaringen zijn de certificaten met het NL EPBD-logo opgenomen.

De TloKB heeft een licentieovereenkomst voor NL EPBD met de volgende certificatie-instellingen:

  • DEKRA
  • EPG-Certificering
  • Kiwa
  • SKG-IKOB
  • SKW

De BRL-en 9500-W en 9500-U en de bijbehorende publicaties zijn te bestellen bij de schemabeheerder InstallQ. Meer informatie over energielabels staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Software

Voor de berekening van de energieprestatie moet het bedrijf (certificaathouder NL EPBD) verplicht gebruik maken van NL EPBD gecertificeerde software die voldoet aan de BRL 9501.

Voorbeeld logo NL EPBD
Beeld: ©Stichting Collectieve Bouwkeurmerken
Het officiële logo van NL EPBD