Privaatrechtelijke certificatie

Als een bouwproduct geen relatie heeft met het Bouwbesluit of het Besluit bodemkwaliteit is een Erkende Kwaliteitsverklaring niet mogelijk. Toch kunnen marktpartijen kwaliteitsafspraken maken over producten.

Er zijn erkende kwaliteitsverklaringen en private kwaliteitsverklaringen. Met een erkende kwaliteitsverklaring toont een producent aan dat een product voldoet aan het Bouwbesluit 2012 (vanaf invoering Omgevingswet het Besluit bouwwerken leefomgeving) of het Besluit bodemkwaliteit. De private kwaliteitsverklaringen hebben betrekking op privaatrechtelijke kwaliteitsafspraken door marktpartijen. Deze kwaliteitsafspraken kunnen worden vastgelegd in een beoordelingsrichtlijn (BRL).