Kwaliteitsborger(s) BKapp

Kwaliteitsborger(s) BKapp

De TloKB houdt een openbaar register bij met informatie over kwaliteitsborgers die toestemming hebben om het toegelaten instrument voor kwaliteitsborging BKapp te mogen toepassen. Vanaf 1 januari 2023 is het gebruik van toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging verplicht voor bouwwerken in gevolgklasse 1.