Kwaliteitsborger(s) KOMO-instrument voor de Kwaliteitsborging (KiK)

Kwaliteitsborger(s) KOMO-instrument voor de Kwaliteitsborging (KiK)

De TloKB houdt een openbaar register bij met informatie over kwaliteitsborgers die toestemming hebben om het toegelaten instrument voor kwaliteitsborging KOMO-instrument voor de Kwaliteitsborging (KiK) te mogen toepassen. Vanaf 1 januari 2023 is het gebruik van toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging verplicht voor bouwwerken in gevolgklasse 1.