Kwaliteitsborger(s) Woningborg Kwaliteitsborgingsinstrument (WKI)

Kwaliteitsborger(s) Woningborg Kwaliteitsborgingsinstrument (WKI)

De TloKB houdt een openbaar register bij met informatie over kwaliteitsborgers die toestemming hebben om het toegelaten instrument voor Woningborg Kwaliteitsborgingsinstrument (WKI) te mogen toepassen. Vanaf 1 januari 2023 is het gebruik van toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging verplicht voor bouwwerken in gevolgklasse 1.