Procedure aanwijzing TBI’s

Dit document omschrijft de procedure van advisering van het ministerie van Binnenlandse Zaken inzake de aanwijzing van Technische Beoordelingsinstanties (TBI's).