Register instrumenten kwaliteitsborging

Op deze plaats is straks het register van toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging te vinden. Wanneer het parlement en de Raad van State het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen hebben behandeld, zal duidelijk worden wanneer het stelsel in werking treedt.

Zie voor meer informatie de pagina's over het stelsel van kwaliteitsborging.

Instrumentenregister


Instrument Registratienummer Toegelaten Aanbieder Toepassingsgebied

versie


KvK