Register Kwaliteitsborging

De TloKB houdt een openbaar register bij met informatie over toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging en over de kwaliteitsborgers. Vanaf 1 januari 2024 is het gebruik van toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging verplicht voor bouwwerken in gevolgklasse 1.

Zie voor meer informatie de pagina's over het stelsel van kwaliteitsborging.

Kwaliteitsborgers

Toegelaten instrumenten