Register erkende kwaliteitsverklaringen

Een erkende kwaliteitsverklaring bewijst dat een product voldoet aan de bouwregelgeving. In het register Erkende Kwaliteitsverklaringen staan alle door de TloKB erkende kwaliteitsverklaringen. Op dit moment is het register nog te vinden bij de Stichting Bouwkwaliteit.

NB: De publicatie van het register is tijdelijk stopgezet vanwege de overgang van de database van Stichting Bouwkwaliteit naar het systeem van de TloKB. Actuele informatie over erkende kwaliteitsverklaringen is op te vragen via info@tlokb.nl en het algemene telefoonnummer van de TloKB 070 - 307 03 57.

Hier doorzoekt u de database op een certificaatnummer, of een deel van dat nummer. Voer minstens vier cijfers in. Letters worden door deze zoekoptie niet herkend.

Hier doorzoekt u het bestand van certificaathouders. De certificaathouder is een producent van gecertificeerde bouwproducten, of een bedrijf dat bepaalde werkzaamheden volgens een specifieke norm uitvoert. Gebruik minstens drie tekens.

Gebruik deze zoekoptie als u een certificaathouder zoekt die is gecertificeerd volgens een bepaalde richtlijn. In de lijst van beoordelingsrichtlijnen kunt u het juiste nummer van de norm opzoeken.

Hier vindt u een lijst van de aanwezige keurmerken in de database. Kiest u voor een keurmerk dan toont de database alle beoordelingsrichtlijnen voor dat keurmerk.

Certificaat onvindbaar?

Er zijn verschillende redenen waardoor een kwaliteitsverklaring niet (meer) te vinden is in de database van de TloKB.

Overzicht van vervallen certificaten

Een certificaat kan komen te vervallen als de einddatum is bereikt, de fabriek is opgeheven of het product niet langer aan de richtlijn voldoet.

Overzicht van geschorste certificaten

In een enkel geval is een certificaat niet te vinden in de database omdat het tijdelijk is geschorst door de certificerende iinstelling. Voor de reden van schorsing kunt u terecht bij de certificerende instelling die het certificaat heeft afgegeven.

Overzicht van opgeschorte certificaten

Als een producent voor een bepaalde tijd de productie heeft stilgelegd, kan een certificaat worden opgeschort. U kunt terecht bij de certificerende instelling voor meer informatie.