Raad van Advies voor TloKB ingesteld

Tijdens een bijeenkomst op 15 februari jl. bij de vakgroep Bouwkunde van de Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft de TloKB haar Raad van Advies ingesteld. Voorzitter van het bestuur Yvonne van Mastrigt ondertekende in aanwezigheid van de raadsleden het instellingsbesluit en het benoemingsbesluit van de eerste voorzitter en leden.

De Raad van Advies bestaat uit een voorzitter en acht leden met kennis en ervaring in diverse onderdelen van de bouwsector. Zij adviseren de TloKB over de werking van de stelsels kwaliteitsborging van bouwwerken, bouwproducten en werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. De voorzitter is Wouter Goudriaan. Hij is voorzitter van de vakgroep Bouwkunde van de Hogeschool Windesheim. De voorzitter en leden van de Raad van Advies hebben een zittingstermijn van een periode van vier jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar. Met de instelling van de Raad van Advies verzekert de TloKB zich van deskundige adviezen die aansluiten bij de bouwpraktijk en bijdragen aan adequaat toezicht op een economisch belangrijke sector.

Van links naar rechts: Wouter Goudriaan (onafhankelijk voorzitter), Jos Rooijakkers (kwaliteitsborgers), Ton Jans (instrumentaanbieders), Cobie Gardien - Reinders (bevoegd gezag), Remco van der Linden (installatiebedrijven), Nicolette Zandvliet (professioneel opdrachtgevers), Jaco Uittenbogaard (bouwbedrijven). Op de foto ontbreken Else Poortvliet (bouw- en woningtoezicht) en Ruben Heezen (bouwbedrijven).