Toegankelijkheid

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen te gebruiken, bijvoorbeeld ook voor mensen die vanwege een visuele beperking een screenreader gebruiken. Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaalt dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Daarin staan de toegankelijkheidseisen beschreven. Daarnaast moeten overheidssites daarover verantwoording afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegangelijkheid 

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) vindt het van belang dat haar informatie begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen die haar website bezoekt. Daarom werkt de TloKB doorlopend aan de website om de toegankelijkheid verder te verbeteren.

De TloKB probeert hiermee zo volledig mogelijk te voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen die door de Rijksoverheid zijn gesteld. Als organisatie streven wij hierbij het wettelijk vereiste niveau AA na.

Toegankelijkheidsverklaring

De TloKB heeft een toegankelijkheidsverklaring opgesteld waarin staat in hoeverre de website aan de wettelijk gestelde eisen voldoet en welke maatregelen de TloKB neemt om toegankelijkheid te borgen. De verklaring kunt u hier terugvinden: Toegankelijkheidsverklaring TloKB

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met de TloKB.