Kwetsbaarheid melden

Kwetsbaarheid melden

Ontdekt u een zwakke plek of kwetsbaarheid op deze website, meld dit dan aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Een dergelijke melding is een Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD).

De TloKB bekijkt samen met het NCSC het probleem en lost dit zo snel mogelijk op.