Privacy

De TloKB is een bestuursorgaan van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Verwerking van persoonsgegevens door de TloKB valt onder de privacyregels van dit ministerie.

In de privacyverklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) leest u meer over het gebruik van uw persoonsgegevens. Deze verklaring geldt ook voor de persoonsgegevens die door de TloKB worden gebruikt.

Vragen over de privacyverklaring van de TloKB? Neem contact met ons op.