RSS

Met de RSS-feed van tlokb.nl krijgt u automatisch bericht zodra de TloKB een nieuwsbericht publiceert.

RSS-reader nodig

Om een RSS-feed te kunnen lezen heeft u een zogenaamde RSS-reader nodig. Dat is een computerprogramma dat RSS-feeds automatisch voor u ophaalt en ze bundelt in een overzicht. Op internet zijn diverse gratis RSS-readers beschikbaar.

Maakt u gebruik van Firefox of Safari? Dan hoeft u geen RSS-reader te installeren. Deze programma’s hebben al een RSS-reader ingebouwd.