Overleg met de instrumentaanbieders

Op 23 februari 2022 heeft tussen de instrumentaanbieders en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) een overleg plaatsgevonden waarin de volgende onderwerpen zijn besproken:

  • Wijze van verslaglegging
  • Normstelling ‘Onverwijld’
  • Inwerkingtreding Wkb en toelatingsproces
  • Aanlevering projectgegevens
  • Transponeringstabel
  • Toelatingskader: ‘Verstrekt’, ‘Stopmomenten’, Stratificatie
  • Tarieven: Toetsing en Register
  • Definitie bouwwerk
  • Agendavorming 29 maart: 15:00-17:00 uur, te Rijswijk

In het document ‘overlegresultaat 23-2-22’ zijn per onderwerp kort en bondig de gemaakte afspraken beschreven.