Overleg met de instrumentaanbieders

Op 29 maart 2022 heeft er tussen de instrumentaanbieders en de TloKB een overleg plaatsgevonden waarin de volgende onderwerpen zijn besproken:
1. Overlegresultaat 23/2
2. Instellingsdatum TloKB
3. Proefinspecties Toezicht & Handhaving
4. Gebruikersraad
5. Hoe om te gaan met constateringen van afwijkingen door de kwaliteitsborger
6. Branchestandaard voor de beoordeling van (gelijkwaardigheid van) opleidingen voor kwaliteitsborgers
7. Agendavorming volgend overleg

In het document ‘overlegresultaat 29-3-22’ zijn per onderwerp kort en bondig de gemaakte afspraken beschreven.