Aanwijzingskader certificerende instelling CO-stelsel

Voor de aanwijzing van certificerende instellingen binnen het stelsel van certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties maakt de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gebruik van het “Aanwijzingskader certificerende instelling voor het afgeven van certificaten voor het uitvoeren van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties” (Aanwijzingskader certificerende instelling CO-stelsel, Staatscourant 2022-20665).

Het aanwijzingskader werkt alle eisen uit de nationale wet- en regelgeving geldend voor het CO-stelsel uit in criteria en toetsvragen in de vorm van een gestructureerde checklist.

Het ‘Aanwijzingskader certificerende instelling CO-stelsel van 23 juni 2022’ vervangt het Aanwijzingskader certificerende instelling CO-stelsel van 21 april 2022’.’ De wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie zijn weergegeven in een overzicht van wijzigingen op pagina twee van het ‘Aanwijzingskader certificerende instelling CO-stelsel’. De wijzigingen zijn beleidsneutraal en betreffen het juist corresponderen van de wettelijke voorschriften met de aanwijzingscriteria.