Klachtenregeling TloKB

Dit is de klachtenregeling van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (Klachtenregeling TloKB)