Machtigingsformulier

Met dit formulier kunt u een persoon machtigen om namens u rechtshandelingen in het kader van een aanvraag om toelating of aanwijzing uit te laten voeren.