Overdracht van Besluit bodemkwaliteit taken van de TloKB naar het ministerie van IenW

Het Ministerie van IenW neemt de Kwalibo-taken over van de TloKB, waaronder het toetsen van normdocumenten.

Het ministerie van IenW voert per 1 februari 2023 het toetsen van normdocumenten voor grond en bouwstoffen zelf uit. Het ministerie van IenW neemt deze taak over van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). Het ministerie van IenW zal ook een aantal andere taken in relatie tot Kwalibo overnemen van de TloKB. Dit zijn taken die eerder lagen bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) en de Harmonisatie Commissie Bouw (HCB). Het ministerie van IenW voert deze wijziging door in het kader van het versterken van het Kwalibo stelsel, zoals beschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

De wijzigingen hebben vooral betrekking op de schemabeheerders. Voor de certificaathouders en certificerende instellingen zijn de wijzigingen gering. Het ministerie van IenW heeft een brief gestuurd aan de betrokken organisaties. Wat dit specifiek betekent voor schemabeheerders, certificerende instellingen en certificaathouders kunt u lezen in deze brief.