Overleg met de instrumentaanbieders

Op 15 december 2021 heeft er tussen de instrumentaanbieders en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) een overleg plaatsgevonden waarin de volgende onderwerpen zijn besproken:

  • Normstelling onverwijld
  • Proces toelating 2022
  • Verduidelijking toelatingskader op basis van ingebrachte vragen
  • Verkenning structureel overleg tussen instrumentaanbieders en TloKB

In het document ‘overlegresultaat instrumentaanbieders’ zijn per onderwerp kort en bondig de gemaakte afspraken beschreven.