Introductievideo TloKB incl. ondertiteling

In deze video stelt de TloKB zich voor en legt uit wat haar taken zijn. 

Bouwen is complex.

Vaak gaat het goed, maar soms gaat er wel eens wat mis.

Het komt voor dat een woning, fietsbrug of kantoorpand gebreken of bouwfouten laat zien.

Dat kan beter.

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw speelt een publieke sleutelrol in betere bouwkwaliteit.

Het doel is altijd veilige, gezonde, duurzame, bruikbare en toegankelijke bouwwerken.

De toelatingsorganisatie laat kwaliteitsmethodieken toe die zijn ontwikkeld door private partijen; de instrumentaanbieders.

De TloKB ziet ook toe op juiste toepassing met bureauinspecties en steekproeven op de bouwplaats. 

Waar nodig handhaaft ze.

Naast kwaliteitsborging van het bouwproces werkt de TloKB aan erkende kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten en certificeringen voor werkzaamhedingen aan gasverbrandingsinstallaties.

De bouwkwaliteit is aantoonbaar geborgd, wat gebreken en bouwfouten voorkomt. 

Zo zorgt de TloKB voor beter vertrouwen in kwaliteit van bouwen. 

Meer weten? Kijk op www.tlokb.nl