Uitlegvideo Wkb stelsel + rol TloKB met ondertiteling

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw heeft een publieke sleutelrol in de wet Kwaliteitsborging voor de bouw.

In dit stelsel werken veel partijen samen om de kwaliteit van bouwwerken te bewaken, zoals woningen, fietsbruggen en eenvoudige bedrijfspanden.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Een onafhankelijke kwaliteitsborger ziet erop toe dat partijen zich aan de kwaliteitseisen houden en dat kunnen aantonen.

Dat doet hij met behulp van kwaliteitsmethodieken die door private instrumentaanbieders zijn ontwikkeld. 

De instrumentaanbieder houdt toezicht op het juiste gebruik van zijn instrument door de kwaliteitsborger. 

De TloKB beoordeelt met bureauinspecties de instrumentaanbieder op de inzet van zijn instrumenten en voert steekproeven uit op de bouwplaats. 

Waar nodig handhaaft ze. 

Ook voert de TloKB steekproeven uit op de bouwplaats om te zien of we samen werken aan veilige, gezonde, duurzame, bruikbare en toegankelijke bouwwerken.

Zo creëren we beter vertrouwen in kwaliteit van bouwen. 

Meer weten? Kijk op www.tlokb.nl