TloKB coördinerend instituut voor kwaliteitsverklaringen bouw

De taken en medewerkers rond het Erkende stelsel gaan naar de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB).

De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn overeengekomen dat alle taken en medewerkers rondom het Erkende stelsel van kwaliteitsverklaringen voor de bouw overgaan naar de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB).

Het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen treedt op 1 januari 2021 in werking. In dat besluit wijst de minister de TloKB aan als coördinerend instituut voor het Erkende stelsel. De medewerkers van SBK die betrokken zijn bij die coördinatie, zijn sinds 1 april 2020 werkzaam bij het ministerie van BZK. Tot de inwerkingtreding blijven zij hun taken namens de SBK uitvoeren.

Bereikbaarheid

De medewerkers die belast zijn met de coördinatie van het Erkende stelsel blijven voorlopig bereikbaar via de bekende mailadressen. Tijdens de transitieperiode kunt u via het telefoonnummer 070 - 307 03 57 contact opnemen voor het stellen van vragen rondom het Erkende stelsel. Het register op bouwkwaliteit.nl blijft operationeel en raadpleegbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@tlokb.nl of 070-3070357.