Nieuw stelsel voor certificering gasverbrandingsinstallaties vertraagd

De eerste fase van de invoering van het wettelijk stelsel certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties was gepland op 1 juli 2020, maar is vertraagd. Het ministerie van BZK is nog in afwachting van het advies van de Raad van State op de wijziging van het Bouwbesluit.

Met het uitstellen van de inwerkingtreding tot na de zomer schuift ook de ingangsdatum van de verbodsbepaling in de tijd door. De verbodsbepaling treedt 18 maanden na inwerkingtreding van het stelsel in werking.

Meer over de vertraging van het wettelijk stelsel certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.