Directeur TloKB Martijn Tummers kondigt kwartiermakersfase aan in de Regiegroep Implementatie Wkb

In aanloop naar zijn formele instelling gaat het ZBO TloKB i.o. op 1 september 2020 de fase van kwartiermaken in.

De TloKB treft alle voorbereidingen, zodat haar organisatie volledig operationeel is ruim voordat de instrumenten voor kwaliteitsborging voor de bouw wettelijk toegelaten moeten zijn. Naast haar taken uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal de TloKB ook voorbereid moeten zijn op twee andere taken: haar taken in het stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen, en die in het stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

De TloKB zal tijdens de kwartiermakersfase haar werkprocessen onder meer beproeven in  Wkb-proefprojecten in de bouw. Vanzelfsprekend zal de TloKB haar formele taken en rollen pas kunnen uitoefenen na instelling van het ZBO. Dat zal naar verwachting rond de jaarwisseling zijn.