Het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw speelt een publieke sleutelrol in verbetering van de bouwkwaliteit met het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. In dit stelsel werken veel partijen samen om de kwaliteit van bouwwerken, zoals woningen, fietsbruggen en eenvoudige bedrijfspanden, te bevorderen. De bouwer zorgt voor de kwaliteit van het bouwwerk. De overheid stelt kaders in de vorm van wetgeving en bouwregels.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De overheid voert de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en het bijbehorende Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen in om de bouwkwaliteit te verbeteren door de positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument te versterken. Daarnaast introduceert zij een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor de bouw. Vooralsnog geldt dit alleen voor gevolgklasse 1 (eenvoudige bouwprojecten). 


De TloKB heeft verschillende toepasbare kwaliteitsmethodieken (instrumenten) toegelaten. De kwaliteitsmethodieken (instrumenten) met de bijbehorende instrumentaanbieders staan, samen met de verschillende kwaliteitsborgers, in het openbare register van de TloKB. Vanaf 1 januari 2024 ziet de TloKB toe op instrumentaanbieders door middel van bureau-inspecties en steekproeven op de bouwplaatsen. Met als doel veilige, gezonde, duurzame bruikbare en toegankelijke bouwwerken.

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw heeft een publieke sleutelrol in de wet Kwaliteitsborging voor de bouw.

In dit stelsel werken veel partijen samen om de kwaliteit van bouwwerken te bewaken, zoals woningen, fietsbruggen en eenvoudige bedrijfspanden.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Een onafhankelijke kwaliteitsborger ziet erop toe dat partijen zich aan de kwaliteitseisen houden en dat kunnen aantonen.

Dat doet hij met behulp van kwaliteitsmethodieken die door private instrumentaanbieders zijn ontwikkeld. 

De instrumentaanbieder houdt toezicht op het juiste gebruik van zijn instrument door de kwaliteitsborger. 

De TloKB beoordeelt met bureauinspecties de instrumentaanbieder op de inzet van zijn instrumenten en voert steekproeven uit op de bouwplaats. 

Waar nodig handhaaft ze. 

Ook voert de TloKB steekproeven uit op de bouwplaats om te zien of we samen werken aan veilige, gezonde, duurzame, bruikbare en toegankelijke bouwwerken.

Zo creëren we beter vertrouwen in kwaliteit van bouwen. 

Meer weten? Kijk op www.tlokb.nl

Betrokken partijen

Om de kwaliteit van bouwwerken te bewaken werken veel partijen samen:

De bouwer

In het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt de bouwer voor de kwaliteit van een bouwwerk.

Opdrachtgever/ initiatiefnemer

Degene die de bouwmelding doet bij de gemeente en de kwaliteitsborger opdracht verstrekt.

De instrumentaanbieder

Een partij die een instrument ontwikkelt, heet een instrumentaanbieder. De (private) instrumentaanbieder verleent toestemming aan kwaliteitsborgers om te werken met een instrument en houdt toezicht op het gebruik van het instrument door de kwaliteitsborger. 

De kwaliteitsborger

De (onafhankelijke) kwaliteitsborger gebruikt het toegelaten instrument om te controleren of het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. 

De TloKB

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) toetst instrumenten aan de hand van het wettelijke kader en laat deze vervolgens toe tot het stelsel van kwaliteitsborging. De TloKB maakt de toegelaten instrumenten kenbaar in een register, ziet toe op de instrumentaanbieders en controleert steekproefsgewijs op de bouwplaats. Waar nodig handhaaft ze.

Kwaliteitsborging van het bouwplan tot ingebruikname van het bouwwerk

Klik op een stap om deze uit te klappen.

De informatie op deze pagina komt uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Memorie van toelichting hierop en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen inclusief de nota van toelichting. Voor de leesbaarheid is informatie weggelaten of aangepast. Aan deze informatie kunnen dus geen rechten worden ontleend.