Aanmelden of wijzigen kwaliteitsborgers

Kwaliteitsborgers worden door instrumentaanbieders aangemeld bij de TloKB. Hiervoor is door de TloKB een format opgesteld die de instrumentaanbieder gebruikt voor het aanleveren van de benodigde informatie voor registratie van de kwaliteitsborger. Het ingevulde format verstuurt de instrumentaanbieder via de e-mail aan de TloKB. Na controle neemt de TloKB de kwaliteitsborger(s) op in het ‘Register instrumenten kwaliteitsborging’.

Met onderstaand format kunt u:

Format aanmelden kwaliteitsborgers

Instructies aanleveren kwaliteitsborgers KB-stelsel 

  • Een nieuwe kwaliteitsborger aanmelden;
  • Een wijziging van een bestaande kwaliteitsborger aanmelden;
  • Een opgelegde sanctie en de afhandeling daarvan aan een bestaande kwaliteitsborger aanmelden.