Inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen definitief op 1 januari 2024

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt per 1 januari 2024 in werking. Op 14 maart 2023 stemde de Eerste Kamer al in met invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Met de publicatie van het Koninklijk Besluit (op 7 april 2023) is de datum van inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen definitief. 

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en het bijbehorende Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen worden ingevoerd om de bouwkwaliteit te verbeteren door de positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument te versterken en een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor bouwwerken te introduceren. Met als doel bouwwerken veilig, gezond, duurzaam, bruikbaar en toegankelijk te maken.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw heeft een publieke sleutelrol in de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. In dit stelsel werken veel partijen samen om de kwaliteit van bouwwerken te bevorderen, zoals woningen, fietsbruggen en eenvoudige bedrijfspanden. De bouwer zorgt voor de kwaliteit van het bouwwerk. De overheid stelt kaders in de vorm van wetgeving en bouwregels (bijvoorbeeld de Woningwet).

De TloKB heeft inmiddels zes kwaliteitsmethodieken (instrumenten) toegelaten en heeft verschillende kwaliteitsborgers toestemming gegeven om deze instrumenten te mogen toepassen. Zowel de instrumenten als de kwaliteitsborgers zijn terug te vinden in het openbare register van de TloKB. Vanaf 1 januari 2024 ziet de TloKB daarnaast toe op instrumentaanbieders door middel van bureau-inspecties en steekproeven op de bouwplaatsen. Het beoogde eindresultaat is een bouwwerk dat aan de regels voldoet.