TloKB van start en laat eerste instrumenten kwaliteitsborging bouw toe

Op 9 juni 2022 heeft de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) drie instrumenten toegelaten tot het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee verricht de TloKB haar eerste formele handeling in aanloop naar de invoering van het stelsel kwaliteitsborging voor het bouwen.

Naar voorzien gaat het stelsel kwaliteitsborging bouw per 1 januari 2023 in. De TloKB neemt de toegelaten instrumenten op in haar openbare Register Kwaliteitsborging te vinden via de website van de TloKB: www.tlokb.nl/register-kwaliteitsborging. Binnenkort zijn daar ook de kwaliteitsborgers te vinden die toestemming hebben gekregen om de verschillende instrumenten te gebruiken.

De TloKB is per 22 april ingesteld als zelfstandig bestuursorgaan voor het stelsel kwaliteitsborging bouw. Per diezelfde datum heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het bestuur benoemd: mr. Yvonne van Mastrigt (voorzitter), dr. Frank de Vries en ir. Paulus Jansen.

“Ik ben blij met deze eerste belangrijke stap op weg naar de volledige invoering van het Wkb-stelsel,” aldus Van Mastrigt. “Wij kijken uit naar de nieuwe samenwerking in de bouwsector en dat allemaal voor beter vertrouwen in kwaliteit van bouwen.”

De TloKB is een publieke speler in het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging bouw. In dit Wkb-stelsel werken veel partijen samen om de bouwkwaliteit te bewaken. Een bouwende partij is verantwoordelijk voor de bouwkwaliteit op de bouwplaats. Een kwaliteitsborger heeft de rol om die kwaliteit van het bouwwerk te bewaken aan de hand van een instrument voor kwaliteitsborging. Een instrument is een werkwijze waarmee een kwaliteitsborger tijdens de bouw toeziet of het bouwwerk voldoet aan de geldende bouwvoorschriften. Deze kwaliteitsborger is gekwalificeerd om met één of meerdere instrumenten van instrumentaanbieders te werken. De TloKB toetst of de instrumenten voldoen aan de wettelijke gestelde eisen en laat deze toe tot het Wkb-stelsel. De TloKB ziet toe op de werking van dit stelsel als geheel en houdt steekproefsgewijs realitychecks bij alle spelers.