Over de TloKB

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) is een zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid en maakt deel uit van de rechtspersoon Staat. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is verantwoordelijk voor een adequaat toezicht op de TloKB. De TloKB heeft een drietal hoofdtaken in de kwaliteitsborging voor het bouwen, bij erkende kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten en bij het gecertificeerd werken aan gasverbrandingsinstallaties.

Introductievideo TloKB

Taken

De TloKB heeft een drietal hoofdtaken in de kwaliteitsborging voor het bouwen, bij erkende kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten en bij het gecertificeerd werken aan gasverbrandingsinstallaties.

Voor elk van deze onderwerpen voert de TloKB een aantal taken uit:

Kwaliteitsborging

 • Toetsing en toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging
 • Toezicht en handhaving op het stelsel van kwaliteitsborging
 • Bijhouden van een register van toegelaten instrumenten
 • Voorlichting over de regels voor kwaliteitsborging
 • Monitoren en evalueren van het stelsel

Erkende kwaliteitsverklaringen

 • Coördinatie van het erkende stelsel
 • Toetsing en aanwijzing van beoordelingsrichtlijnen
 • Bijhouden van een register van erkende kwaliteitsverklaringen

Werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

 • Toetsing en aanwijzen van certificatieschema’s
 • Toetsing en aanwijzen van certificerende instellingen
 • Bijhouden van een register van certificatieschema’s, certificerende instellingen certificaathouders
 • Monitoren meldingen van (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties