Over de TloKB

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) is een zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid en maakt deel uit van de rechtspersoon Staat. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor een adequaat toezicht op de TloKB. De TloKB in oprichting (i.o.) is de voorloper van de TloKB. De TloKB i.o. voert een aantal voorbereidende werkzaamheden uit tot de instelling van de TloKB formeel een feit is. 

Taken

De TloKB houdt zich bezig met kwaliteitsborging voor het bouwen, erkende kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten en certificaten voor het werken aan gasverbrandingsinstallaties.

Voor elk van deze onderwerpen voert de TloKB een aantal taken uit:

Kwaliteitsborging

 • Toetsing en toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging
 • Toezicht en handhaving op het stelsel van kwaliteitsborging
 • Bijhouden van een register van toegelaten instrumenten
 • Voorlichting over de regels voor kwaliteitsborging
 • Monitoren en evalueren van het stelsel

Erkende kwaliteitsverklaringen

 • Coördinatie van het erkende stelsel
 • Toetsing en toelating van beoordelingsrichtlijnen
 • Bijhouden van een register van erkende kwaliteitsverklaringen
 • Voorlichting over het erkende stelsel

Werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

 • Aanwijzen van certificerende instellingen
 • Toetsing en toelating certificatieschema’s
 • Bijhouden van een register van certificaathouders
 • Monitoren meldingen van (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties