Jaarplan 2024

Dit is het jaarplan van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) voor 2024. Per 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking voor nieuwbouw in gevolgklasse 1. De TloKB start dan met haar toezicht op het KB-stelsel.