Jaarverslag 2020

Dit jaarverslag zet voor het jaar 2020 de oprichtingswerkzaamheden en -resultaten bij elkaar voor het nieuw in te stellen zelfstandig bestuursorgaan Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). De instellingswet van de TloKB is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze wet is nog niet in werking getreden.