Samenwerkingen

De TloKB werkt bij het uitoefenen van haar taken samen met andere organisaties. 

Raad voor Accreditatie

De Raad voor Accreditatie (RvA) is de nationale accreditatie-instantie van Nederland. Organisaties die beoordelen of producten of diensten van leveranciers aan gestelde eisen voldoen, worden op hun beurt door de RvA gecontroleerd. De RvA is een onafhankelijke stichting en een zelfstandig bestuursorgaan.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de Nederlandse toezichthouder voor infrastructuur, transport, milieu en wonen. De ILT houdt toezicht op de naleving van wetten en regels en verleent vergunningen. De ILT is een dienstonderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bodem+

Rijkswaterstaat Bodem+ ondersteunt de overheid met kennis over sanering, beheer en bescherming van de bodem. Bodem+ is de schakel tussen ministerieel beleid en de uitvoering van provincies, gemeenten en waterschappen. Rijkswaterstaat Bodem+ is onderdeel van de directie Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat.