Jaarplan 2023

Dit is het eerste jaarplan van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) als zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het jaarplan gaat uit van de volledige inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 juli 2023.