Jaarplan 2022

Dit jaarplan gaat uit van instelling van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) in het voorjaar van 2022 met een benoemd bestuur in voorbereiding op de volledige inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 juli 2022.