Congres Kwaliteitsborging Bouw: kennismaken met de TloKB

Op dinsdag 11 oktober vond het Congres Kwaliteitsborging Bouw plaats in Fort Altena te Werkendam. Hier stelde de TloKB zich officieel voor en gaf informatie over het toekomstige Wkb-stelsel. In vier verschillende Swipezines (online magazines) blikken we terug op het congres. 

Congres Kwaliteitsborging Bouw

Ruim 160 aanwezigen brachten de dag met elkaar door in Fort Altena om samen te leren en vragen te stellen over het stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw (het Wkb-stelsel) en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) als organisatie. Gedurende de dag konden aanwezigen deelnemen aan de serious game, waar zij aan de slag gingen met een casus en kennismaakten met de verschillende rollen, verplichtingen en verantwoordelijkheden binnen het nieuwe stelsel. Daarnaast werden er vijf deelsessies gehouden, waar dieper werd ingegaan op verschillende vragen en aspecten rondom het Wkb-stelsel. 

Yvonne van Mastrigt, voorzitter TloKB: "Zie dit congres als een soort inburgeringscursus in het nieuwe Kwaliteitsborgingsstelsel. We gaan het met elkaar, op een nieuwe manier doen. Dat is spannend. Dat is leuk. Ik heb er zin in."

Alle informatie beschikbaar via Swipezines

De laatste maanden van 2022 hebben we teruggeblikt op het Congres Kwaliteitsborging Bouw met vier online magazine publicaties, ofwel Swipezines. Hierin is alle informatie van het congres gedeeld, zodat deze door iedere geïnteresseerde is na te lezen.